کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

نكوهش رشوه دهنده و رشوه گيرو واسطه

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : لعنت خدا بر رشوه دهنده و رشوه گيرنده .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خدا لعنت كند كسى را كه در كار قضاوت رشوه بدهد و رشوه بگيرد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خدا لعنت كند رشوه دهنده و رشوه گيرنده و واسطه بين آن دو را .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند رشوه دهنده و رشوه گيرنده و دلاّل ميان آن دو را لعنت كرده است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : رشوه ده و رشوه گير در آتشند .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469