کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

فرستاده هر كس ترجمان خِرد اوست

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر گاه پيكى نزد من مى فرستيد ، پيكى باشد خوش سيما و خوش اسم .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فرستاده تو، ترجمان خرد توست و نامه ات، گوياترين سخنگوى تو .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فرستاده تو، ترجمان خِرد توست و تحمّل كردنت، نشانه بردبارى تو .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فرستاده تو، ترازوى ذكاوت (نجابت) توست و قلمِ تو گوياترين سخنگوى تو .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از ميزانِ خرد و ادب فرستاده ، به ميزانِ خرد فرستنده پى برده مى شود .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛

بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469