کتابخانه احادیث شیعه

دعا كردن براى روزى

بحار الأنوار : امام باقر عليه السلام فرمود : روزى ها معيّن و تقسيم شده است، و خداى را زيادتى است كه آن را از طلوع فجر تا طلوع خورشيد تقسيم مى كند و اين فرموده اوست كه : «از خدا فضل او را بخواهيد»
امام سپس فرمود : ذكر خدا بعد از طلوع فجر در تحصيل روزى مؤثرتر است از سفر كردن و كوشيدن .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند روزى ها را ميان بندگان خود تقسيم كرد و مقدار فراوانى را زياد آورد كه ميان هيچ كس تقسيم نكرد . خداوند فرموده است : «و از خدا زيادى اش را بخواهيد» .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛

بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469