کتابخانه احادیث شیعه

موجبات رحمت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به مردى كه عرض كرد : دوست دارم پروردگارم به من رحم آورد ـ فرمود : به خودت و به خلق خدا رحم كن تا خداوند بر تو رحم آورد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف آخر الزمان ـ فرمود : در آن زمان هيچ كس نجات پيدا نمى كند ، مگر مؤمنان گمنام بى آزار . . . كه نه فسادانگيز و سخن چينند ، نه چون زشتى ديگران را شنوند پخش كنند و آبرو ريزى كنند و نه سبك مغز و بيهوده گويند . خداوند درهاى رحمت خود را به روى آنان مى گشايد و از گزند خشم خود نگهشان مى دارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با ياد خداوند، رحمت [او ]فرود مى آيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با عفو است كه رحمت [خدا ]فرود مى آيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با مهربانى به ديگران است كه رحمت [خدا] فرود مى آيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ترحّم به نا توانان ، رحمت حق را فرود مى آورد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين وسيله ريزش رحمت [خدا] مهربان بودن با همه مردمان است .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : با بازگشت (توبه) راستين، خود را در معرض رحمت و بخشش خدا قرار ده و براى بازگشت راستين ، از دعاى خالصانه و مناجات در دل تاريكيها كمك بگير .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469