کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

كسانى كه قابل مهربانى و ترحّمند

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به عزيزى كه خوار گشته و توانگرى كه تهيدست شده و دانشمندى كه در روزگار نادانان تباه گرديده است ، رحم و مهربانى كنيد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : با مسكينان مهربانى كن .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى انس ! با كودكان مهربان باش و بزرگسالان را احترام گذار تا از رفيقان من باشى .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه به كودكان ما مهربانى نكند و حقّ (منزلت) بزرگان ما را نشناسد، از ما نيست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با كودكان خانواده ات مهربان باش و بزرگان خانواده ات را احترام گذار .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از لغزشهاى جوانمردان درگذريد ؛ زيرا هرگاه يكى از آنان بلغزد، خداوند دست او را مى گيرد و بلندش مى كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شايسته است كه افراد پاكدامن و بهره مند از سلامت ، با گنهكاران و اهل معصيت ، مهربان باشند و سپاسگزارى [از خداوند] بر جان آنان چيره باشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به خودتان رحم كنيد ؛ زيرا شما [توانِ] خود را در مصيبت هاى اين جهان آزموديد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هان، اى انسان ! چه چيز تو را در گناه ورزى گستاخ كرده است . . .؟! چرا همچنان كه به ديگران رحم مى كنى، به خودت رحم نمى كنى؟!
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : من به سه كس ترحّم مى كنم كه شايسته مهربانى اند: عزيزى كه به خوارى افتاده و توانگرى كه نيازمند گشته و دانشمندى كه خانواده اش و مردمانِ نادان ، او را خفيف و بى قدر مى شمارند .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

بِـرُّوا آباءَكُمْ يَبِـرُّكُمْ أَبْنـاؤُكُمْ؛

به پدران خود خوبى كنيد، تا پسرانتان هم به شما خوبى كنند.

غررالحكم: ج3، ص267

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469