کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

برحذر داشتن از اميد بستنبه غير خدا

امام على عليه السلام : شما را به پنج چيز سفارش مى كنم كه اگر براى رسيدن به آنها بر پشت شتران بنشينيد و به همه جا سفر كنيد شايسته و بجاست : . . . هيچ يك از شما جز به پروردگار خويش اميد نبندد و جز از گناه خود نترسد ··· .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر چه اميد داريد ، به خداى سبحان داشته باشيد و به كسى جز او اميد مبنديد ؛ زيرا هيچ كس، به غير خداوند متعال اميد نبست، مگر آن كه نوميد بازگشت .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469