کتابخانه احادیث شیعه

بدترين نوع ربا

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بدانيد كه بدترين نوع ربا ، ناسزا گويى به آبرو و حيثيت افراد است و بدترين ناسزاگويى هجو كردن است و كسى كه هجو را نقل كند نيز يكى از دشنام دهندگان است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بدترين ربا ، اين است كه انسان در ناسزاگويى بر برادرش فزونى گيرد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بدترين ربا ، دست درازىِ ناحق به آبروى مسلمان است .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛

بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469