کتابخانه احادیث شیعه

بى بركت بودن ربا

امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به اين سؤال كه گاه مى بينيم كه مردى ربا مى خورد و مال و ثروتش هم زياد مى شود ـ فرمود : خداوند دين او را مى برد، اگر چه مال و ثروتش زياد شود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به مردى كه از آيه «خداوند ربا را مى كاهد [و بى بركت مى گرداند] و صدقات را فزونى مى بخشد» سؤال كرد و گفت : گاه فردى را مشاهده مى كنم كه ربا مى خورد و با اين حال مال و ثروتش زياد مى شود ـ فرمود : كدام نابودى و بى بركتى بدتر از اين كه يك درهم ربا، دين را نابود كند . اگر توبه كند، ثروتش از دست مى رود و فقير مى شود .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469