کتابخانه احادیث شیعه

عوامل ويران كننده انديشه

امام على عليه السلام : لجاجت، رأى را از بين مى برد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مخالفت كردن، رأى [صاحب فرمان] را ويران (بى اثر) مى كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه در فشار بول قرار گرفته و كسى كه پايش در فشار كفش است نبايد رأى و حكمى بدهد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : كسى كه در فشار بول است ، نبايد حكم بدهد .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469