کتابخانه احادیث شیعه

عوامل درست انديشى

امام على عليه السلام : انديشه[ى درست] با تأنّى به دست مى آيد . و چه بد پشتيبانى است انديشه خام و نسنجيده .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رايزنى كنيد تا انديشه درست متولّد شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : انديشه را چون مَشك برهم زنيد، تا رأى درست حاصل آيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پيروزى با دور انديشى به دست مى آيد و دورانديشى با سنجيدن و رايزنى و رايزنى با راز دارى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : انديشه انسان به اندازه تجربه اوست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كس آراى گوناگون را ببيند، جايگاههاى خطا (نادرست انديشى) را باز شناسد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه آراى گوناگون را نداند در چاره جويى درمانَد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مردم ، كوته انديش و كم خردند ، مگر آن كس كه خداوند مصونش بدارد . پرسش كننده شان قصد درمانده كردن و آزار دارد و پاسخ دهنده شان از علم بى بهره است و خود را به زحمت اندازنده . و چيزى نمانده كه خوش رأى ترين آنان هم خشم و خشنودى اش او را از درست انديشى باز دارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به خردهايتان بدگمان باشيد ؛ زيرا اعتماد به آن موجب خطا مى شود .
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام ـ در مناجات ـ گفت : خدايا! به تو پناه مى برم از دعاىِ محجوب [از در گاه تو] و اميدِ دروغين و دريدگىِ پرده حيا و شكست خوردن در استدلال، و رأى (انديشه) نادرست .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : سه چيز نشانگر رأى درست است : خوش برخوردى ، خوب گوش دادن به سخن، و خوب پاسخ دادن .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469