کتابخانه احادیث شیعه

عظمت عبادت پنهانى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : عبادتى اجرش بزرگتر است كه مخفيانه تر باشد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : [عبادت و حسنه] نهانى بهتر از آشكار است . انجام آشكار [اين كارها] براى كسى [خوب ]است كه بخواهد الگو قرار گيرد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مخفى داشتن عمل و شكيبايى در برابر ناملايمات و نهان داشتن مصيبتها و گرفتاريها، از گنجهاى نيكوكارى است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : صدقه و نماز و روزه و همه كارهاى خوب، اگر مستحبى باشد، بهتر است پنهانى صورت گيرد و اگر واجب و فريضه باشد ، بهتر است كه آشكارا انجام پذيرد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : در روز رستاخيز ، رضوان (فرشته نگهبان بهشت) گروهى را [در بهشت] مى بيند كه از برابرش نگذشته بودند . به آنها مى گويد : شما كيستيد و از كجا وارد شديد؟! مى گويند : از ما دور شو كه ما گروهى هستيم كه خداوند را مخفيانه پرستيديم و او نيز ما را مخفيانه به بهشت در آورد .
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : يك كار نيك پنهانى، با هفتاد كار نيك [علنى] برابرى مى كند .
نمایش منبع
عدّة الداعى : عيسى عليه السلام به حواريان مى فرمود : هرگاه يكى از شما روزه گيرد، سر و ريش خود را خوش بو كند و لبهايش را روغن مالد تا مردم پى نبرند كه روزه دارد و هرگاه با دست راست خود بخشش كرد آن را از دست چپ خود مخفى بدارد ، و چون نماز خوانَد پرده درِ اتاقش را بيندازد ؛ زيرا خداوند است كه ستايش [خلق از كسى] را تقسيم مى كند ، چنانكه همو روزى را تقسيم مى كند .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

قَوامُ الشَّريعَةِ الاَْمْرُ بِالْمَعْروفِ وَ النَّهىُ عَنِ الْمُنْكَرِ؛

قوام شريعت، « امر به معروف و نهى از منكر » است.

شرح غررالحكم: ج 4، ص 518

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469