کتابخانه احادیث شیعه

نشانه هاى رياكار

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : رياكار را چهار نشانه است : در حضور ديگرى خود را بر طاعت خدا حريص نشان مى دهد ، در تنهايى سستى و تنبلى مى ورزد ، در هر كارى شيفته ستايش است و در ظاهرسازى مى كوشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رياكار چهار نشانه دارد : در تنهايى تنبل است ، در ميان مردم كوشا ، اگر در كارى از او ستايش كنند ، آن را بيشتر انجام مى دهد، و اگر ستايشش نكنند از كار كم مى گذارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رياكار را سه نشانه است : وقتى چشمش به مردم مى افتد كوشا مى شود ، وقتى تنهاست سستى و تنبلى مى ورزد، و دوست دارد كه در هر كارى ستايش شود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : لقمان به فرزندش گفت: رياكار سه علامت دارد : وقتى تنهاست تنبل است ، وقتى مردم نزدش هستند كوشاست، و هر كارى را براى اينكه ستايش شود انجام مى دهد .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛

بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469