کتابخانه احادیث شیعه

گوناگون

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ يك از شما براى خواب نديدن غمگين نباشد ؛ زيرا هر گاه كسى در دانشْ راسخ شد، خواب ديدن از او برداشته مى شود .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر گاه زمان نزديك شود .حديث رؤياى مؤمن دروغ از كار در نيايد و خواب آن مؤمنى راست تر است كه راستگوتر باشد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : رؤيا (خوابهاى خوب و خوش) از جانب خداوند است و خوابهاى آشفته از جانب شيطان .
نمایش منبع
جامع الأحاديث للقمّى : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : بهترين افراد شما خردمندانند . عرض شد : اى رسول خدا! خردمندان كيانند؟ فرمود : كسانى كه خوابهاى راست مى بينند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر گاه بنده قصد معصيت خداوند عزّ و جلّ كند و خداوند خير او را بخواهد ، خوابى وحشتناك به او نشان دهد كه بدان سبب از آن گناه باز ايستد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : دين خداوند تبارك و تعالى ارجمندتر از آن است كه در خواب ديده شود .
نمایش منبع
امام عسكرى عليه السلام : كسى كه زياد بخوابد ، خوابهاى آشفته بيند .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛

بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469