کتابخانه احادیث شیعه

منشأ رؤيا

امام على عليه السلام : خداوند متعال روح را بيافريد و براى آن فرمانروايى قرار داد، كه همانا نفس است . پس ، هرگاه بنده بخوابد ، روح از بدنش خارج شود و فرمانرواى آن بماند . در اين هنگام فوجى از فرشتگان و فوجى از جنّيان بر او مى گذرند. پس اگر از رؤياهاى صادق باشد از فرشتگان مايه مى گيرد، و اگر از خوابهاى دروغين باشد، از جنّيان سرچشمه مى گيرد .
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام ـ در گزارش كشته شدن حسين عليه السلام ـ فرمود: آن حضرت به راه خود ادامه داد تا آن كه در منزلگاه عُذَيب فرود آمد . در آن جا به خواب قيلوله (نيمروزى) فرو رفت و سپس با چشمى گريان از خواب بيدار شد . فرزندش عرض كرد : پدر جان! چرا گريه مى كنى؟ فرمود : پسرم! اين ساعتى است كه خواب آن دروغ نيست . در خواب ، كسى بر من آشكار شد و گفت : شما در رفتن شتاب مى كنيد و كاروان مرگ شما را به سوى بهشت مى برد .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : هر گاه بندگان بخوابند ، ارواحشان به آسمان پر مى كشد . آنچه روح در آسمان ببيند حقيقى است و هرچه در فضا ببيند رؤياهاى آشفته است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به ابو بصير كه پرسيد : آيا خوابِ راست و دروغ ، هر دو يك منشأ دارد؟ ـ فرمود : درست است ، [با اين تفاوت كه] رؤياى دروغ و جور واجور را ، انسان در آغاز شب، كه هنگام تسلّط [شياطين] رانده شده و نابكار است مى بيند . اين گونه رؤياها، تخيّلات آدمى است و دروغ و درهم و بر هم و بى ارزش اند . اما رؤياى صادق را بعد از گذشت دو سوم شب مى بيند كه فرشتگان فرود مى آيند و آن پيش از سحر است . اين گونه رؤياها راستند و به خواست خدا تحقّق مى يابند، مگر آن كه بيننده خواب جُنُب يا بى وضو خوابيده باشد و خداوند عزّ و جلّ را چنان كه شايد ياد نكرده باشد؛ در اين صورت، رؤيا با تأخير و درنگ تحقّق مى يابد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

مـَنْ عـَشِقَ شَيْئاً اَعْشى بَصَرَهُ وَ اَمْرَضَ قَلْبَهُ. فَهُوَ يَنْظُرُ بِعَيْنٍ غَيْرِ صَحيحَةٍ وَ يَسْمَعُ بِاُذُنٍ غَيْرِ سَميعَةٍ؛

آن كس كه به چيزى عشق ورزد، آن عشق، چشم او را كور و قلبش را بيمار مى كند. چنين فردى با چشم ناسالم مى نگرد و با گوش ناشنوا مى شنود.

نهج البلاغه: خ 108، ص 330

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469