کتابخانه احادیث شیعه

اقسام رؤيا

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : رؤيا سه گونه است : بشارتى از جانب خدا ، غمى كه شيطان به وجود مى آورد ، و حديث نفسهاى انسان با خويش كه آنها را در خوابش مى بيند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : رؤيا سه گونه است : رؤياهاى ترسناك شيطانى كه شيطان براى غمگين كردن آدمى به وجود مى آورد ، حديث نفسهاى انسان با خويشتن در بيدارى كه آنها را در خواب مى بيند و رؤياهايى كه يكى از چهل و شش جزء نبوّت است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : رؤيا سه گونه است : نويدى از جانب خدا ، حديث نفس (ذهنيات انسان)، و ترسى كه شيطان پديد مى آورد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : رؤيا سه گونه است : نويدى از جانب خدا به مؤمن ، ترسى كه شيطان مى افكند، و خوابهاى آشفته .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469