کتابخانه احادیث شیعه

رياست طلبى نكوهيده

امام صادق عليه السلام : هر كه به ناحق جوياى رياست شود، از اطاعت به حقّ مردم نسبت به خود محروم گردد .
نمایش منبع
معانى الأخبار ـ به نقل از سفيان بن خالد ـ : امام صادق عليه السلام به من فرمود : اى سفيان! از رياست بپرهيز ؛ زيرا هركه جوياى رياست شد هلاك گشت . عرض كردم: فدايت شوم! پس همه ما هلاك شديم ؛ زيرا هيچ يك از ما نيست جز آن كه دوست دارد اسمش برده شود و مردم به او روى آورند و از او استفاده كنند . حضرت فرمود : درست متوجّه نشدى ، بلكه رياست طلبى به اين معناست كه كسى را غير از حجّت [خدا] عَلَم كنى و هرچه مى گويد تصديق نمايى و مردم را به عقيده او فرا خوانى .
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از ابو حمزه ثُمالى ـ : امام صادق عليه السلام به من فرمود : از رياست بپرهيز و از راه افتادنِ پشت سر شخصيتها خود دارى كن . عرض كردم : فدايت شوم ، [مذموم بودن ]رياست را دانستم اما دو سوم آنچه [از اخبار و احاديث ]در دست دارم، از همين راه افتادن دنبال رجال و شخصيتهاست . حضرت فرمود : درست متوجّه نشدى، بلكه مقصود اين است كه مبادا كسى را غير از حجّت [خدا] عَلَم كنى و هرچه مى گويد تصديق نمايى .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469