کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

نقش گناهان در فرود آمدن بلاها

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ رگى [بر اثر بيمارى ]نزند و هيچ پايى نلغزد، مگر به سبب دستاوردهايى (گناهانى) كه خود اندوخته ايد و آنچه خداوند مى بخشد بيشتر است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از گناهان دورى كنيد ؛ زيرا هيچ بليّه اى رخ ندهد و هيچ رزقى كم نشود، مگر به سبب گناهى ، حتى خراش برداشتن و به سر در آمدن و مصيبت . خداوند عزّ و جلّ مى فرمايد : «و هر مصيبتى كه به شما رسد ، به خاطر كارهايى است كه مى كنيد » .
نمایش منبع
تحف العقول : امام على عليه السلام فرمود : گاهى اوقات خداوند به جسم يا مال يا فرزند و يا همسر مؤمن آسيبى وارد مى آورد . و اين آيه را تلاوت كرد : «و هر مصيبى كه به شما رسد . . .» و سه بار دستانش را به هم چسباند و مى فرمود : «و بسيارى از گناهان را نيز مى بخشد» .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از گناهان دورى كنيد ؛ زيرا به سبب گناه جلوى روزى بنده گرفته مى شود .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : همانا بنده گناه مى كند و به سبب آن، روزى از او گرفته مى شود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : همانا مؤمن گناه مى كند و به سبب آن، از روزى محروم مى شود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هيچ رگى [بر اثر تب و بيمارى] نزند و هيچ پايى به سنگ نخورد و هيچ سر درد يا مرضى رخ ندهد ، مگر در اثر گناه . اين فرموده خداوند عزّ و جلّ در كتاب اوست كه : «و هر مصيبتى كه به شما رسد ، به خاطر كارهايى است كه مى كنيد . و خدا از بسيارى در مى گذرد» . و گناهانى كه خداوند مى بخشد، بيشتر از گناهانى است كه از آنها باز خواست مى كند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : شمار كسانى كه بر اثر گناهان مى ميرند بيشتر از كسانى است كه به اجل مى ميرند .
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : هر گاه بندگان مرتكب گناهانى شوند كه قبلاً انجام نمى داده اند ، خداوند بلاهايى را بر ايشان پديد آورد كه سابقه نداشته است .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469