کتابخانه احادیث شیعه

شاد شدن به گناه

امام على عليه السلام : شاد شدن و باليدن به گناهان، زشت تر از ارتكاب آنهاست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ گناهى بزرگتر از شاد شدن و باليدن به تبهكاريها نيست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رستگار نشود آن كه به رذايل خود ببالد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه از نافرمانى خداوند لذّت برد، خداوند او را به خوارى افكند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شيرينى گناه را ، دردناكى كيفر از بين مى برد .
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : از شاد شدن به گناه بپرهيز، كه شاد شدن به گناه از ارتكاب آن بدتر است .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛

بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469