کتابخانه احادیث شیعه

بزرگترين گناهان

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بزرگترين گناه نزد خدا اين است كه براى خدايى كه تو را آفريده است شريك قرار دهى ، سپس اين كه فرزندت را از ترس مخارجش بكُشى ، و بعد اين كه با زن همسايه ات زنا كنى .
نمایش منبع
صحيح البخارى ـ به نقل از عبد اللّه بن مسعود ـ : به رسول خدا صلى الله عليه و آله عرض كردم : كدام گناه بزرگتر است؟ فرمود : اين كه براى خدايى كه تو را آفريده است شريك قرار دهى . عرض كردم : بعد از آن كدام گناه؟ فرمود : اين كه فرزندت را از ترس خرجش بكُشى . عرض كردم : سپس كدام گناه؟ فرمود : اين كه با زن همسايه ات زنا كنى
پس خداوند در تأييد اين فرمايش پيامبر اين آيه را نازل كرد : «و كسانى كه با اللّه خدايى ديگر را نمى خوانند » .حديث
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگترين گناه نزد خداى سبحان ، گناهى است كه در نظر گنهكار خُرد آيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدترين گناه در نظر خداى سبحان گناهى است كه گنهكار ، آن را ناچيز انگارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدترين گناه آن است كه گنهكار آن را سبك شمارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگترين گناه ، به ناحق خوردن مال مسلمان است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگترين گناه نزد خداوند ، گناهى است كه مرتكبش بر آن اصرار ورزد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نادانى انسان به عيبهاى خويش ، از بزرگترين گناهان اوست .
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : از شادمانى به گناه بپرهيز ؛ زيرا شادمانى به آن، بدتر از ارتكاب آن است .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : همه گناهان بدند و بدترين آنها گناهى است كه بر آن گوشت و خون برويد .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

قَوامُ الشَّريعَةِ الاَْمْرُ بِالْمَعْروفِ وَ النَّهىُ عَنِ الْمُنْكَرِ؛

قوام شريعت، « امر به معروف و نهى از منكر » است.

شرح غررالحكم: ج 4، ص 518

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469