کتابخانه احادیث شیعه

خوارى

امام على عليه السلام : اى مردم! مُردن بِه از زيستن زبونانه است و صلابت و سربلندى بِه از خوارى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به اندك بسنده كنيد و تن به خوارى ندهيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مرگ آرى امّا پستى و خوارى هرگز و به اندك بسنده كردن آرى امّا دست سوى اين و آن دراز كردن هرگز .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : يك ساعت ذلّت به عزّت روزگار نمى ارزد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خود را به پستى ميالاى، هر چند تو را به خواسته هايت برساند ؛ زيرا هيچ بهايى ، هر چند سترگ ، جبرانِ دين و آبروى از دست رفته ات را نمى كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خويشتن را به هيچ پستى و زبونى آلوده مكن، هر چند تو را به خواسته ات برساند ؛ زيرا هيچ چيز جبران آنچه را در اين راه از دست مى دهى نمى كند. و بنده ديگرى مباش، كه خداوند تو را آزاد آفريده است .
نمایش منبع
المناقب لابن شهرآشوب : امام حسين عليه السلام فرمود : مرگ با عزّت بهتر از زندگى با ذلّت است . آن حضرت در روز شهادت خود اين ابيات را مى خواند :
مرگ بهتر است از ننگ و ننگ سزاوارتر از آتش [دوزخ] است
به خدا سوگند كه نه ننگ را به خود راه دهم، نه آتش را .
نمایش منبع
امام هادى عليه السلام : هر كه براى خود ارزشى قائل نباشد، از شرّش ايمن مباش .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469