کتابخانه احادیث شیعه

موانع ذكر خدا

امام على عليه السلام : در ميان اعضاى بدن ناسپاس تر از چشم وجود ندارد ؛ پس ، خواسته هاى آن را برآورده مسازيد كه شما را از ياد خدا باز مى دارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در ميان گناهان [گناهى ]سخت تر از پيروى شهوت نيست ، پس آن را فرمان نبريد كه شما را از خدا غافل مى سازد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه به ياد مردم سرگرم شود، خداوند سبحان او را از ياد خود جدا كند .
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : پر خورى و سستى اراده و مستى سيرى و غرور قدرت ، از عوامل باز دارنده و كند كننده در عمل است و ياد [خدا] را از دل مى برد .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛

بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469