کتابخانه احادیث شیعه

ويژگى اهل ذكر

بحار الأنوار : در حديث معراج درباره ويژگى نيكوكاران آمده است : آن گاه كه مردم از غافلان به شمار آيند، آنان از ذاكران قلمداد شوند . . . هيچ چيز حتى به اندازه چشم به هم زدنى آنان را از ياد خدا باز نمى دارد . . . در نظر آنان، مردم مردگانى بيش نيستند و خداوند در نظرشان زنده و قيّوم و بخشنده است . . . در آنان دل مشغولى به هيچ مخلوقى را نمى بينم .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ درباره آيه «پس ، از اهل ذِكر بپرسيد···» ـ فرمود : [مقصود از ]ذِكر ، من هستم و اهل ذِكر ، امامان هستند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به ياد خدا بودن ، اهلى دارد كه آن را به جاى اين دنيا برگرفته اند و از اين رو تجارت و خريد و فروش آنان را از آن باز نمى دارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اهل ذكر خدا ، اهل خدا و خاصّگان اويند .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : گويى مؤمنان، همان فرزانگان دين فهم و اهل انديشيدن و پند گرفتن هستند . شنيده هاى دنيوى ، گوش آنها را از [شنيدن] ياد خدا ، كر نمى كند و زرق و برق دنيا، چشم آنان را از ياد خدا كور نمى گرداند .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام ـ در بيان اوصاف آخرت گرايان ـ فرمود : از ياد خدا خسته و ملول نمى شوند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ درباره آيه: «پس ، از اهل ذكر بپرسيد ···» ـ فرمود : ذكر ، قرآن است و اهل ذِكر ، خاندان محمّد عليهم السلام هستند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ درباره آيه: «و آن (قرآن) براى تو و قوم تو ذكر است و بزودى پرسيده خواهيد شد» ـ فرمود : ذكر ، همان قرآن است و ما قوم آن هستيم و ما هستيم كه پرسيده مى شويم (مردم بايد از ما بپرسند) .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ درباره همين آيه ـ فرمود : رسول خدا صلى الله عليه و آله همان ذِكر است و اهل بيت او عليهم السلام پرسش شوندگانند و اهل ذِكر همانان هستند.
نمایش منبع
حدیث روز

حضرت علی علیه السلام : :

عِندَ حُضُورِ الشَّهَواتِ واللَّذاتِ يَتَبَيَّنُ وَرَعُ الأتقياءِ؛

پارسايى پارسايان به هنگام روى آوردن خواهش‏هاى نفسانى و لذّت‏ها آشكار مى‏ شود.

عيون الحكم والمواعظ، ح 5749

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3474