کتابخانه احادیث شیعه

4 ـ ياد خدا، روشنايى دلهاست

امام على عليه السلام : بر تو باد ذكر خدا كه آن روشنايى دلهاست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ياد خدا نور است و هدايت ؛ از ياد بردن [او] تاريكى است و گمراهى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ياد خدا جلا دهنده بينشها و روشنايى درونهاست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ياد خدا مايه هدايت خردها و بصيرت جانهاست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ياد خدا خرد را آرامش مى دهد ، دل را روشن مى كند و رحمت [خدا] را فرود مى آورد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ثمره ياد خدا نورانى شدن دلهاست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ياد خدا موجب موفقيت در كارها و روشنايى درونها مى شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه بسيار به ياد خدا باشد، خردش روشنى گيرد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه به ياد خدا باشد، بينش و بصيرت يابد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مداومت بر ياد خدا دل و انديشه را روشن مى كند .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

بِـرُّوا آباءَكُمْ يَبِـرُّكُمْ أَبْنـاؤُكُمْ؛

به پدران خود خوبى كنيد، تا پسرانتان هم به شما خوبى كنند.

غررالحكم: ج3، ص267

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469