کتابخانه احادیث شیعه

نهى از تعلّل در پرداخت بدهى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اگر كسى بتواند حقّ كسى را بپردازد و تعلّل ورزد، هر روز كه بگذرد، گناه باجگير برايش نوشته شود .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بدهى سه گونه است : كسى كه هرگاه طلبكار باشد مهلت مى دهد و چون بدهكار باشد [به موقع ]مى پردازد و تعلّل نمى ورزد؛ چنين كسى سود مى برد و زيان نمى كند، و كسى كه اگر طلبكار باشد ، به موقع مى گيرد و اگر بدهكار باشد، نيز به موقع مى پردازد ؛ چنين كسى نه سودى مى برد و نه زيانى مى كند، و كسى كه اگر طلبكار باشد به موقع پس مى گيرد و اگر بدهكار باشد در پرداخت آن تأخير و تعلّل مى ورزد ، چنين كسى زيان مى كند و سودى نمى برد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : تعلّل ورزيدن توانگر [در پرداخت بدهى] ظلم است .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

بِـرُّوا آباءَكُمْ يَبِـرُّكُمْ أَبْنـاؤُكُمْ؛

به پدران خود خوبى كنيد، تا پسرانتان هم به شما خوبى كنند.

غررالحكم: ج3، ص267

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469