کتابخانه احادیث شیعه

حفظ كردن دين با دنيا

امام على عليه السلام : دين خود را با دنيايت حفظ كن، تا هر دو را ببرى و دينت را وسيله حفظ دنيايت قرار مده كه هر دو را مى بازى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با دنيا از دين محافظت كن، كه در اين صورت دين، تو را نجات مى دهد و با دين از دنيا حفاظت مكن ، كه تو را به نابودى مى كشاند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر دينت را تابع دنيايت گردانى، دين و دنيايت را تباه كنى و در آخرت از زيانكاران باشى ؛ اگر دنيايت را پيرو دينت كنى، هم دين و هم دنيايت را به دست آورى و در آخرت از رستگاران باشى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه مُلك خود را در خدمت دينش قرار دهد، همه حاكمان فرمانبردار او شوند ، هركه دين خود را در خدمت مُلك خويش قرار دهد، هر انسانى در ملك او طمع كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مردم براى سود و آبادانى دنياى خود امرى از امور دين خود را فرو نگذارند مگر آن كه خداوند، كارى براى آنان پيش مى آورد كه زيانش از آن سود بيشتر است .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛

بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469