کتابخانه احادیث شیعه

در دين اجبار نيست

سنن أبى داوود ـ به نقل از ابن عباس ـ : [در ميان عرب رسم بود كه وقتى ]زنى برايش بچّه نمى ماند، با خود عهد مى كرد كه اگر بچّه اش زنده بماند، او را يهودى كند . هنگامى كه [يهوديان ]بنى نضير تبعيد شدند، تعدادى از فرزندان انصار در بين آنها بودند؛ انصار گفتند: ما از فرزندان خود دست بر نمى داريم. پس خداوند عزّ و جلّ اين آيه را فرو فرستاد: «در دين هيچ اجبارى نيست ، هدايت از گمراهى مشخص شده است» .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛

بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469