کتابخانه احادیث شیعه

ويژگى هاى كسى كه دين ندارد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همانا با خِردمندى، به همه خوبيها مى توان رسيد و كسى را كه خِرد نيست، دين نيست .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه براى خشنود كردن حكمرانى ، كارى كند كه خداوند به خشم آيد، از دين خداوند عزّ و جلّ خارج شده است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه شك دارد، دين ندارد .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : هر كه ملتزم به اطاعت از معصيت كار شود ، دين ندارد ، هر كه ملتزم به نسبت دروغ و باطلى به خدا شود ، دين ندارد ، هركه ملتزم به انكار آيه اى از آيات خدا شود دين ندارد .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام : كسى كه تقويت باطل را، دين خدا داند ، دين ندارد و كسى كه اطاعت از ستمگر را جزء دين خدا داند، دين ندارد .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام : كسى كه با امر به معروف و نهى از منكر از خدا اطاعت نكند، دين ندارد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : كسى كه خود را به ولايت (حاكميت) پيشواى ستمگر غير خدايى ملتزم كند ، دين ندارد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : كسى كه پايبند عهد و پيمان نيست دين ندارد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر كه به خاطر دين ، حبّ و بغض نداشته باشد ، دين ندارد .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : كسى كه مردانگى و انسانيّت ندارد دين ندارد .
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : كسى كه پارسايى ندارد، دين ندارد .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

قَوامُ الشَّريعَةِ الاَْمْرُ بِالْمَعْروفِ وَ النَّهىُ عَنِ الْمُنْكَرِ؛

قوام شريعت، « امر به معروف و نهى از منكر » است.

شرح غررالحكم: ج 4، ص 518

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469