کتابخانه احادیث شیعه

رأس دين

امام على عليه السلام : رأسِ دين، يقين راستين است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رأسِ دين، همنشينى با پرهيزگاران است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : صدق و راستى ، رأسِ دين است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رأسِ دين ، درست بودن يقين است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رأس دين ، انجام كارهاى نيك است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رأس دين ، مخالفت كردن با هوس است .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469