کتابخانه احادیث شیعه

اهمّيت دين

امام على عليه السلام : هرگاه در كسى خصلتى از خصلتهاى خوب را استوار ديدم، او را به سبب داشتن آن تحمّل مى كنم و بى بهرگىِ او از ديگر خصلتهاى نيك را ناديده مى گيرم ، امّا نابخردى و بى دينى او را نمى توانم ناديده بگيرم ؛ زيرا جدا شدن از دين، جدا شدن از امنيّت است و زندگى توأم با ترس، گوارا نيست . نابخردى نيز مُردن است و كسى با مردگان معاشرت نمى كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زندگى، جز با دين (ديندارى) نيست و مرگ جز با انكار يقين .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدانيد كه پايه و اساس كار شما دين است و نگهبان شما [از گناهان ]تقوا .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه در دين (ديندارى) ريز بين و دقيق باشد، در روز قيامت مقام بلندى يابد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هوشيارى در دين ، نعمتى است كه روزى آدمى مى شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دين، عزّت است و دانش، گنج، و سكوت ، روشنايى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دين، شريفترين نسب هاست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دين، روشنايى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر گاه خداوند بنده اى را برگزيند ، ديندارى را در دل او اندازد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : سه چيز است كه هر انسانى خود را در آنها بر حق مى داند : دينى كه بدان عقيده دارد ، هوى و گرايشى كه بر او چيره است، و تدبير او در كارهايش .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : امير المؤمنين عليه السلام در سخنرانى هاى خود اين جمله را بسيار مى فرمود : اى مردم! ديندار باشيد ، ديندار! اگر گناه كنيد و ديندار باشيد بهتر است از اين كه نيكى كنيد و بى دين باشيد ؛ زيرا گناه، در آن آمرزيده مى شود و نيكى در بى دينى پذيرفته نمى شود .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469