کتابخانه احادیث شیعه

عوامل نابودى دولت

امام على عليه السلام : نابودى دولتها به سبب به كار گرفتن سفلگان است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چهار چيز نشانه به سر آمدن دولتهاست: فرو گذاشتن اصول ، چسبيدن به فروع ، مقدّم داشتن فرومايگان و عقب زدن مردمان با فضيلت و لايق .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : همنشين شدن با فرومايگان از نشانه هاى پشت كردن دولت است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ وقتى زياد بن ابيه را به جاى عبد اللّه بن عباس كار گزار فارس كرد ، در ضمن سخنانى مفصّل و پس از منع او از گرفتن خراج اضافى ـ فرمود : عدل و داد را به كار بند و از سختگيرى و بيداد بپرهيز؛ زيرا سختگيرى ناروا مردم را آواره مى كند و ستمگرى مايه شورش [و خونريزى ]مى شود .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛

بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469