کتابخانه احادیث شیعه

سازشكارى درباره حق

امام على عليه السلام : هرگاه با حق رو به رو شديد و دانستيد كه حق است درباره آن سهل انگارى نكنيد كه به سختى زيان خواهيد ديد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به جان خودم سوگند كه در جنگيدن با كسى كه در برابر حق بايستد و در گمراهى فرو رود هرگز سهل انگارى و سستى روا نمى دارم .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رحمت خدا بر شما! بدانيد كه شما در روزگارى به سر مى بريد كه حق گويان اندكند و زبان از راستگويى كُند است و پيرو حق خوار و بي مقدار . مردمان اين زمانه به نافرمانى خو گرفته اند و بر سهل انگارى [در حق] با يكديگر همداستان شده اند .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛

بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469