کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

دنيا براى هيچ كس زلالو بى رنج نيست

امام على عليه السلام : هيچ يك از شما در اين دنيا به شادى اى نرسيد، جز آن كه دنيا در پى آن او را گريان كرد و در زير بال امن و آسايشْ شب را به صبح نرسانْد، مگر آن كه از فرود آمدن بلايى سخت يا از دست شدن نعمتى يا از بين رفتن سلامت و عافيتى ترسان شد ، و در پس همه اينها مرگ است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خدا را گواه مى گيرم كه در اين دنيا به نعمتى شاد كننده نمى رسيد ، مگر با از دست دادن نعمتى ديگر، كه از دست دادنش را خوش نداريد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ كس از دنيا شادمانى نديد، جز اين كه دنيا در پى آن، به او اشك داد و از خوشيهاى اين دنيا به كسى نرسيد، جز آن كه در پى آن رنجها و نا خوشيهايش را نصيب او كرد ، باران فراخى و نعمتِ آن ، كسى را تر نكرد، جز آن كه ابر بلا و محنت بر او باريدن گرفت .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با هر جرعه آبى ، [در گلويتان ]آب جَستنى است و در هر لقمه اى، گلوگير شدنى . به هيچ نعمتى از آن نمى رسيد، مگر با از دست دادن نعمتى ديگر .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : همانا دنيا وارونه و واژگونه است ؛ خوشيهايش، تيرگى مى آورد و بخششهايش اندوه زاست . زندگى در آن رنج است و بقايش، فنا . با جوينده خود ، چموشى مى كند و سوار خود را به هلاكت مى افكند ، به كسى كه بر آن اعتماد كند، خيانت مى ورزد و كسى را كه در آنْ جا خوش كند، از خود دور مى كند ، جمعيّت آن به پراكندگى مى انجامد و پيوند آن به جدايى .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

قَوامُ الشَّريعَةِ الاَْمْرُ بِالْمَعْروفِ وَ النَّهىُ عَنِ الْمُنْكَرِ؛

قوام شريعت، « امر به معروف و نهى از منكر » است.

شرح غررالحكم: ج 4، ص 518

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469