کتابخانه احادیث شیعه

دنيا، سرايى فرو رفته در بلا

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى مردم! اين دنيا سراى اندوه است، نه سراى شادى ، سراى پيچ در پيچ است، نه سراى راست و مستقيم ؛ هر كه آن را شناخت، به هيچ اميدى شاد نگشت و براى هيچ سختى و رنجى غمناك نشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : [دنيا] سرايى فرو رفته در بلا (گرفتاريها) و شناخته شده به بى وفايى است، احوال آن نپايد و ساكنان آن به سلامت نرهند ؛ حالاتش گوناگون و نوبتهايش در حال تغيير است . زندگى در آن نكوهيده است و امنيت و آسايش در آن يافت نمى شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دنيا، سراىِ جنگ و تاراج و خرابى و هلاكت است . مردمش آماده رفتن و يا رفتنى اند و در حال پيوستن [به گذشتگان] و جدا شدن [از بر جاى ماندگان] . راههايش گيج كننده و حيرت زاست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : همانا دنيا سراى رنج و زحمت است و گذرا و رفتنى، نه نوشهايش با نيشهايش برابرى مى كند و نه خوش بختيهايش با شور بختيهايش، و نه فرازهايش با فرودهايش .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دنيا، سراى غريبان است و سرزمين نگون بختان .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دنيا سراى محنت هاست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دنيا آكنده از مصيبت ها و پيشامدهاى ناگوار است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دنيا، نزديكترين سراى است به خشم خدا و دورترين سراى از خشنودى خدا . پس اى بندگان خدا! از گرفتاريها و اندوههاى آن چشم فرو پوشيد؛ چون از جدايى ها و دگرگونى هاى آن نيك آگاهيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دنيا، سراى كيفر و زوال و نيستى و گرفتارى است ؛ روشنايى آن تاريكى است و خوشى آن مكدَّر و توانگر آن تهيدست و تندرستش بيمار و ارجمندش خوار .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469