کتابخانه احادیث شیعه

دنيا سراى گذر است

تنبيه الخواطر : روايت شده است كه جبرئيل عليه السلام به نوح عليه السلام گفت : اى كهن سال ترين پيامبران! دنيا را چگونه ديدى؟ نوح گفت : همچون خانه اى دو در كه از يك در وارد شدم و از درِ ديگر بيرون رفتم .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : دنيا سراىِ كسى است كه سرايى ندارد و مالِ كسى است كه مالى ندارد. كسى براى دنيا جمع مى كند كه خِرَد ندارد و كسى بر سر آن به دشمنى بر مى خيزد كه از شناخت بى بهره است و كسى درباره آن حسادت مى ورزد كه [به خدا ]اعتماد ندارد و كسى براى آن تلاش مى كند كه يقين ندارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اى مردم! دنيا سراى گذر است و آخرت سراى ماندن . پس ، از گذرگاه خود براى اقامتگاه خود [توشه ]برگيريد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دنيا سراى گذر است نه جاى ماندن و مردم در آن دو دسته اند : كسى كه در دنيا خود را فروخت و در نتيجه ، خويشتن را نابود (زندانى) كرد و كسى كه خود را خريد و در نتيجه ، خويشتن را آزاد ساخت .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصيّت به فرزندش حسن عليه السلام ـ فرمود : فرزندم! بدان كه تو براى آخرت آفريده شده اى نه براى دنيا، و براى رفتن نه براى ماندن، و براى مُردن نه براى زنده ماندن و تو در منزلى هستى كه از آن كوچ مى كنى و در خانه اى هستى كه چند روزى بيش در آن نمى پايى و در راهِ به سوى آخرت هستى .
نمایش منبع
مسيح عليه السلام : كيست كه بر موج دريا خانه اى بسازد؟! اين است حالت دنيا ! پس آن را جاى ماندن مگيريد .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛

بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469