کتابخانه احادیث شیعه

فراهم آمدن دنيا و آخرت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سه چيز است كه در دنيا و آخرت پاداش داده مى شود : حج ، كه فقر را مى برد ، صدقه ، كه بلا را مى گرداند، و صله رحم ، كه عمر را زياد مى كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كِشته دو نوع است : كِشته دنيا ، كه ثروت و فرزند است و كِشته آخرت ، كه كارهاى شايسته ماندنى است . گاهى خداوند عزّ و جلّ اين هر دو را براى مردمانى ، يكجا فراهم مى آورد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اى بندگان خدا! بدانيد كه پرهيزگاران ، دنياى زودگذر و آخرت ديرپا را به دست آوردند . با اهل دنيا، در دنيايشان شريك شدند و اهل دنيا را در آخرت خود شريك نكردند . در دنيا به بهترين گونه سكونت كردند و از بهترين خوردنيهاى آن خوردند و از دنيا همان بهره اى را بردند كه توانگرانِ خوش گذران مى برند و همان كامى را برگرفتند كه گردنكشان متكبّر برمى گيرند ؛ آن گاه با توشه اى كه به مقصد مى رساندشان و با تجارتى پُر سود، از دنيا رفتند . در دنياى خود، به لذّت زهدِ به دنيا دست يافتند و يقين داشتند كه فرداى قيامت در جوار خداوند هستند ؛ دعايشان هرگز بى اجابت نمى مانْد و بهره آنان از خوشى و آسايش هيچ كم نمى گردد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر دينت را تابع دنيايت كنى، دين و دنيايت ، هر دو را از بين برده اى و در آخرت از زيانكاران خواهى بود ، اما اگر دنياى خود را تابع دينت كنى دين و دنيايت ، هر دو را به دست آورده اى و در آخرت از رستگاران خواهى بود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بر شما باد تقواى خدا ، كه آن جامع همه خير و خوبى هاست و جز آن ، خيرى وجود ندارد . آنچه از خير دنيا و آخرت به وسيله تقوا به دست مى آيد، به وسيله هيچ چيز ديگر حاصل نمى شود . خداوند عزّ و جلّ فرموده است : «و به پرهيزگاران گفته شود : پروردگار شما چه نازل كرده است؟ مى گويند : خوبى؛ براى آنان كه در اين دنيا نيكى كردند ، [ پاداش ]نيكويى است و قطعا سراى آخرت بهتر است . و چه نيكوست سراى پرهيزگاران» .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ درباره آيه: «و مزد او را در دنيا داديم و در آخرت نيز از صالحان است» ـ فرمود : هر كه براى خداوند متعال كار كند ، خداوند در دنيا و آخرت مزدش را بدهد و در هر دو سراى خواسته هايش را برآورَد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ درباره آيه: «پاداش آنان كه نيكى مى كنند نيكى است و چيزى افزون بر آن» ـ فرمود : «نيكى» بهشت است و «افزون بر آن» دنياست .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام ـ نيز درباره همين آيه ـ فرمود : «نيكى» بهشت است و «افزون بر آن» دنياست . آنچه خداوند در دنيا به ايشان دهد در آخرت از آن بازخواست نمى كند و پاداش دنيا و آخرت را برايشان فراهم مى آورد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به اين پرسش كه : آيا منظور از آيه: «تا منافعشان را ببينند» منافعِ دنياست يا منافعِ آخرت ؟ ـ فرمود : هر دو .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛

بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469