کتابخانه احادیث شیعه

خوارى و بى ارزشى دنيا نزد خدا

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند مى فرمايد : اگر به خاطر بنده مؤمنم نبود بر سر كافر دستارى از جواهر مى بستم .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند متعال بنده مؤمن خود را از دنيا پرهيز مى دهد؛ چون دوستش دارد ، همچنان كه شما ، از ترس جانِ بيمار خود ، او را از خوردن و آشاميدن پرهيز مى دهيد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در خوارى دنيا نزد خداوند متعال همين بس كه يك زن، يحيى بن زكريّا را كشت.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نزد خداوند متعال چيزى مبغوض تر از دنيا نيست . خداوند دنيا را آفريد و سپس آن را به نمايش گذاشت، اما خود به آن نگاه نكرد و تا قيام قيامت نگاهش نخواهد كرد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اگر دنيا نزد خداوند عزّ و جلّ به اندازه پر پشه اى ارزش داشت، هرگز كافر و تبهكار را جرعه اى آب نمى نوشاند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سراى دنيا نزد پروردگار خوار و بى ارزش است ؛ از اين رو ، حلال آن را با حرامش و خوبى اش را با بدى و زندگى اش را با مرگ و شيرينى آن را با تلخى اش آميخت . خداوند متعال دنيا را براى دوستان خود صاف و گوارا نفرمود و در دادن آن به دشمنانش بخل نورزيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دنيا نزد خداوند عزّ و جلّ هيچ قدر و ارزشى ندارد و در ميان آفريدگانش كه ما خبرداريم، هيچ آفريده اى نيافريده است كه در نظرش منفورتر از دنيا باشد و از زمانى كه دنيا را آفريده، به آن نگاه (التفات) نكرده است . دنيا با كليدها و خزانه هايش به پيامبر صلى الله عليه و آله ما پيشنهاد شد، بى آن كه در مقابل آن نصيبى از آخرتش كم شود، اما آن حضرت از پذيرفتن آن سر باز زد ؛ زيرا مى دانست كه خداوند عزّ و جلّ چيزى (دنيا) را دشمن مى دارد؛ پس او نيز دشمنش داشت و چيزى (دنيا) را خُرد مى شمارد او نيز آن را خرد شمرد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در خوارى و بى ارزشى دنيا نزد خداوند همين بس، كه جز در دنيا معصيت او نمى شود و جز با ترك دنيا به آنچه نزد خداست (بهشت و رضوان الهى) نمى توان رسيد .
نمایش منبع
امام حسين عليه السلام : از بى ارزشى و خوارى دنيا نزد خداى متعال است كه سر يحيى بن زكريّا به فاحشه اى بنى اسرائيلى هديه شد .
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : در بى ارزشى و پستى دنيا نزد خداوند متعال همين بس كه سر بريده يحيى بن زكريّا در تشتى زرّين، به فاحشه اى هديه شد . اين خود مايه تسلاّى آزاد مرد با فضيلتى است كه مشاهده كند چگونه يك فرد دون مايه و پست، به بهره اى وافر از دنيا دست مى يابد ، چنان كه آن زن بد كاره به آن تحفه گرانسنگ دست يافت .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ درباره آيه : «و اگر نه آن بود كه همه مردم ···» ـ فرمود : اگر خداوند اين كار را مى كرد ، همه مردم كافر مى شدند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند تبارك و تعالى هرگز به نعمت دنيا براى دشمن خود، لحظه اى اهميت نداده است··· اگر جز اين بود ، خداوند عزّ و جلّ در كتاب خود نمى فرمود : «و اگر نه اين بود كه همه مردم ، يك امّت مى شدند سقف هاى خانه هاى كسانى را كه خداى رحمان را باور ندارند ، از نقره مى كرديم . . . » . . . و اگر جز اين بود در حديث نمى آمد كه : اگر مؤمن ناراحت نمى شد، براى كافر دستارى آهنى قرار مى دادم تا هرگز سر درد نگيرد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : رسول خدا صلى الله عليه و آله از كنار لاشه بزغاله گوش بريده اى كه در يك زباله دانى افتاده بود، گذشت ؛ به اصحابش فرمود : اين لاشه چند مى ارزد؟ عرض كردند: اگر زنده بود شايد به درهمى هم نمى ارزيد . پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: سوگند به آن كه جانم در دست اوست، هر آينه دنيا در نزد خداوند بى ارزشتر است از اين بزغاله نزد صاحب آن.
نمایش منبع
حدیث روز

حضرت علی علیه السلام : :

عِندَ حُضُورِ الشَّهَواتِ واللَّذاتِ يَتَبَيَّنُ وَرَعُ الأتقياءِ؛

پارسايى پارسايان به هنگام روى آوردن خواهش‏هاى نفسانى و لذّت‏ها آشكار مى‏ شود.

عيون الحكم والمواعظ، ح 5749

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3474