کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

تنها نادان فريب دنيا را مى خورد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اگر آنچه من از دنيا مى دانم شما بدانيد، جانهايتان از آن آسوده مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اى دنيا! كسى را بفريب كه حيله هاى تو را نمى شناسد و از دامهاى نيرنگ تو بى خبر است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اعتماد كردن به دنيا ، با وجود مشاهده تغييرات و دگرگونيهاىِ آن ، نادانى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با مشاهده دگرگونيهاى ناخوشايند دنيا ، تكيه كردن به آن نادانى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دنيا غنيمت مردمان نابخرد است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اين سراى زودگذر، فريب [دهنده] مردمان احمق است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شاد شدن به دنيا حماقت است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ثمره خرد، دشمنى با دنيا و سركوب هوى و هوس است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه ترفند دنيا را شناخت ، فريب رؤياهاى تحقّق ناپذير آن را نخورْد .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

بِـرُّوا آباءَكُمْ يَبِـرُّكُمْ أَبْنـاؤُكُمْ؛

به پدران خود خوبى كنيد، تا پسرانتان هم به شما خوبى كنند.

غررالحكم: ج3، ص267

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469