کتابخانه احادیث شیعه

پرهيز از فريب دنيا

إرشاد القلوب : در حديث معراج آمده است : اى احمد! حذر كن از اين كه چونان كودك باشى ، كه هرگاه چشمش به سبز و زرد بيفتد، يا ترش و شيرينى به او داده شود، فريفته آن گردد.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : دنيا بسى فريبنده و اندوه زاست . فريفته كسى است كه فريب دنيا را بخورد و مفتون، كسى است كه به آن اطمينان كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : حكايت كسى كه فريفته اين جهان شده، حكايت گروهى است كه در منزلى حاصلخيز باشند و نخواهند به منزلى خشك و قحطى زده روند . براى اينان چيزى نا خوشتر و سخت تر از اين نيست كه از جاى خرّم و پر نعمت خود جدا شوند و ناگهان به جايى آن چنان بى نعمت و خشك فرود آيند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مبادا شيفتگى به زايل شونده اى ناچيز تو را فريب دهد، و شاد شدن به فناپذيرى بى ارزش تو را بلغزاند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدانيد كه دنيا سرايى بس فريبنده و مكّار است . هر روزى يك شوهر مى كند و هر شبى خانواده اى را مى كشد و هر دم و ساعتى جمعى را از هم مى پراكند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شگفتى هاى فراوان دنيا شما را نفريبد ؛ زيرا اندكى از آن را با خود مى بريد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از فريب دنيا بپرهيزيد ؛ زيرا دنيا همواره خوبيهاى فريبنده خود را پس مى گيرد و كسى را كه به آن دل بسته و در آن جا خوش كرده است ، بيرون مى راند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دنيا بسى فريبنده است و هر آنچه در آن است فريب باشد ؛ نابود شدنى است و هر كه در آن مى زيد فانى مى شود. در هيچ يك از توشه هاى آن خير و خوبى نيست مگر در توشه تقوا .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فريفته اى كه از دنيا به بالاترين كاميابى رسد ، همانند كسى نيست كه از آخرت به كمترين نصيب رسيده باشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه دنيا با آرزوهاى محال بفريبدش و با اميدهاى دروغين گولش زند، برايش كورى و كوردلى بر جاى گذارد و از آخرت جدايش سازد و در هلاكت گاه ها فرودش آرد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آنچه [براى آخرت] پيش فرستى، مال صاحبان آن ها است و آنچه بعد از تو مانَد از آنِ وارثان است و آنچه اينك دارى، جز مايه فريب بودن، تو را دستى بر آن نيست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دنيا فريبنده اى زوال پذير است و سرايى پوچ و تكيه گاهى كج .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف دنيا ـ فرمود : دنيا مى فريبد و زيان مى رساند و مى گذرد . خداوند متعال آن را نه به عنوان پاداشى براى دوستان خود پسنديده است و نه كيفرى براى دشمنانش .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دنيا اگر روى آورد ، فريب مى دهد و اگر پشت كند، زيان مى رساند .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469