کتابخانه احادیث شیعه

بر حذر داشتن از دنيا

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از دنيا حذر كنيد كه دنيا افسونگرتر از هاروت و ماروت است .حديث
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شما را از دنيا برحذر مى دارم ، كه دنيا جاى شادمانى نيست . دنيا با چيزهاى فريبنده خود را آراسته است و زرق و برق آن، كسى را كه بدان بنگرد، مى فريبد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شما را از دنيا برحذر مى دارم ؛ زيرا آن شيرين و با طراوت است و خواهشهاى نفسانى آن را فرا گرفته است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شما را از دنيا پرهيز مى دهم ؛ زيرا دنيا منزلى است كه بايد از آن كوچ كرد و سراى ماندن نيست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شما را از دنيا برحذر مى دارم ؛ زيرا دنيا سراى كوچيدن و جايگاه كدورت و سختى است . ساكنِ آن، بار سفر برمى بندد و مقيمش از آن جدا مى شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شما را از دنيا پرهيز مى دهم ؛ زيرا كه بسيار فريبنده است ـ و زمانى هم كه دنيا پرستان به آرزوى خود برسند ـ دنيا از اين توصيف خداوند عزّ و جلّ فراتر نيست كه «براى آنان زندگى دنيا را مثل بزن كه مانند آبى است كه آن را از آسمان فرو فرستاديم سپس گياه زمين با آن درآميخت و [ چنان] خشك گرديد كه بادها پراكنده اش كردند، و خداست كه همواره بر هر چيزى تواناست».
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از دنيا بپرهيزيد ، كه حلال آن حساب دارد و حرام آن كيفر ؛ آغازش رنج است و پايانش نابودى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شما را از دنيا و فريفته شدن به آن برحذر مى دارم ؛ زيرا دنيا به زودى از شما گرفته و جدا خواهد شد، همچنان كه از پيشينيان شما جدا شد . پس ، كوشش خود را در دنيا مصروف اين داريد كه از چند روزه كوتاه آن براى روز طولانى آخرت توشه برگيريد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از اين دنياى پر فريب بى وفا و غدّار بپرهيزيد ؛ دنيايى كه به زيورهايش خود را آراسته و با زرق و برقش دلربايى مى كند . . . و همچون عروسى جلوه گر شده و چشمها به آن خيره گشته است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از دنيا كاملاً حذر كنيد و چون يقين داريد كه به زودى از شما جدا مى شود، پس بارِ اندوههاى آن را از دوش خود برداريد و آن گاه كه بيش از هر زمانى در دنيا شاديد، بيش از هر وقت ديگر از دنيا بر حذر باشيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از دنيا حذر كنيد كه دنيا بى وفا و پر مكر و فريب است ، عطا كننده اى است خسيس و پوشاننده اى است كه برهنه مى سازد (چيزى را كه بدهد پس مى گيرد) .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از دنيا بپرهيزيد كه آن هم دشمنِ دوستان خداست و هم دشمنِ دشمنانِ خدا ؛ زيرا دوستان خدا را اندوهگين مى سازد و دشمنان او را مى فريبد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

بِـرُّوا آباءَكُمْ يَبِـرُّكُمْ أَبْنـاؤُكُمْ؛

به پدران خود خوبى كنيد، تا پسرانتان هم به شما خوبى كنند.

غررالحكم: ج3، ص267

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469