کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

دنيا از آنِ كسى است كه آن را رها كند

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند تبارك و تعالى به دنيا وحى فرمود : در خدمت آن كس باش كه مرا خدمت مى كند و آن را كه در خدمت توست ، به رنج درافكن .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : چون خداوند دنيا را بيافريد، او را به اطاعت خود فرمان داد و دنيا پروردگارش را اطاعت كرد . پس ، خداوند به دنيا فرمود : با هر كه تو را بجويد، سرِ ناسازگارى نشان ده و به هر كه با تو مخالفت ورزد، روى خوش و سازگارى نشان بده. پس ، دنيا بر اين سفارشى كه خدا به آن كرد، مى چرخد و همان سرشت اوست .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند جلّ جلاله به دنيا وحى فرمود كه: هر كه تو را خدمت كند به رنجش درفكن و به هر كه تو را دور افكند خدمت كن .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند متعال دنيا را به نيّت آخرت مى دهد و از اين كه دنيا را به نيّت دنيا بدهد ابا دارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نصيب به سوى آن كس مى شتابد كه خواستار آن نباشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دنيا از آنِ كسى است كه آن را رها كند و آخرت براى كسى است كه آن را بجويد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه براى دنيا بكوشد، آن را از دست بدهد و كسى كه از دنياخواهى دست كشد ، دنيا به سراغش آيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه از دنيا دورى كند ، دنيا برخلاف خواستش نزد او آيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه دنيا را خدمت كند ، دنيا او را به خدمت گيرد و كسى كه خداوند سبحان را خدمت كند، دنيا به خدمت او درآيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر تو به دنيا روى كنى، او به تو پشت كند و اگر تو به دنيا پشت كنى، او به تو روى آورد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه در طلب دنيا بكوشد، آن را از دست بدهد و هركه از آن دست شويد، دنيا خود نزد او آيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : حكايتِ دنيا، حكايتِ سايه توست كه اگر بايستى مى ايستد و اگر دنبالش كنى دور مى شود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند متعال به موسى عليه السلام فرمود: اى موسى! دنيا مكان مجازات است··· هيچ كس نيست كه دنيا را بزرگ شمارد و در آن شادمانى و خرّمى بيند . و هيچ كس آن را خُرد و ناچيز نشمرد ، جز آن كه از آن سود برگيرد .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469