کتابخانه احادیث شیعه

علل مستجاب نشدن دعا

عدّة الداعي : در زبور داوود عليه السلام آمده است : خداوند متعال مى فرمايد : اى پسر آدم! تو از من خواهشى مى كنى و من براى مصلحت تو آن را برآورده نمى كنم ، اما در خواهشت اصرار مى ورزى و من خواسته ات را مى دهم و تو از آن در گناه و نافرمانى از من كمك مى گيرى . پس ، من بر آن مى شوم تا آبرويت را ببرم، ليك مرا مى خوانى و من پرده پوشى مى كنم . چه خوبيها كه به تو نكرده ام و چه بديها كه تو، به من نكرده اى . كم مانده است كه بر تو چنان خشمى گيرم كه ديگر هرگز خشنود نشوم .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : گاه چيزى را [از خدا ]مى خواهى اما به تو داده نمى شود، و دير يا زود بهتر از آن به تو داده مى شود ، يا به خاطر آنچه خير و مصلحت تو در آن است، از برآورده شدن خواسته ات دريغ مى شود ؛ زيرا بسا خواسته اى كه اگر بر آورده شود به نابودى دين تو مى انجامد . پس ، چيزى بخواه كه زيبايى و نيكى اش برايت مى ماند و پيامد سوئى ندارد .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : خداوند عزّ و جلّ دنيا را به دوست و دشمن خود مى دهد اما آخرت را جز به كسى كه دوستش دارد نمى دهد . همانا مؤمن از پروردگار به اندازه جاى يك تازيانه در دنيا طلب مى كند و خداوند به او نمى دهد اما آخرت را مى طلبد و خداوند هرچه خواهد به او دهد ؛ و كافر را در دنيا هرچه خواهد بدهد ولى در آخرت به اندازه جاى يك تازيانه مى طلبد و به او نمى دهد .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام : خداوند تبارك و تعالى مى فرمايد : همانا يكى از بندگانم از من [توفيق انجام ]طاعتى را مى طلبد تا بدان سبب او را دوست بدارم، اما من از او دريغ مى كنم تا مبادا بر اثر عمل خود دچار عُجْب شود.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : مردى خدمت امير المؤمنين عليه السلام آمد و عرض كرد : من خدا را مى خوانم ولى اجابتى نمى بينم؟ حضرت فرمود : چون تو خدا را با صفاتى جز صفات او وصف مى كنى (مى خوانى) همانا دعا را چهار خصلت باشد : اخلاص باطنى ، حضور نيّت (قلب) ، شناخت وسيله، و انصاف داشتن در خواسته . آيا تو با آگاهى از اين چهار نكته دعا مى كنى؟ عرض كرد : خير . حضرت فرمود : پس ، آنها را بشناس [و با توجه به اين چهار نكته دعا كن] .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند متعال فرموده است : به عزّت و جلال و عظمت و شكوهم سوگند كه من دريغم مى آيد در دنيا به دوست خود چيزى دهم كه او را از ياد من غافل كند ؛ زيرا مى خواهم مرا بخواند تا صدايش را بشنوم و كافر را به آرزويش مى رسانم ؛ زيرا از او نفرت دارم و نمى خواهم مرا بخواند و صدايش را بشنوم .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469