کتابخانه احادیث شیعه

علل تأخير در استجابت دعا

امام على عليه السلام : تأخير در اجابت دعا تو را نوميد نگرداند ؛ زيرا بخشش [خداوند] بسته به نيّت [او ]است ؛ چه بسا كه در برآوردن خواهشت تأخير شود تا بدين وسيله خواهنده را پاداش بزرگتر و اميدوار [به بخشش الهى] را بخشش بيشتر دهد ؛ بسا باشد كه چيزى بخواهى و به تو داده نشود اما دير يا زود بهتر از آن به تو داده شود ، يا براى خير و مصلحت تو از تو دريغ شده است . و بسا خواسته اى كه اگر برآورده شود موجب نابودى و تباهى دين تو گردد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تأخير در اجابت دعا تو را نوميد نگرداند ؛ زيرا بخشش بستگى به نيّت دارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : وقتى با گناهان خود راه را بر دعايت بسته اى ، تأخير در اجابت آن را دير مشمار.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بُوَد كه بنده دعا كند و خداوند عزّ و جلّ به دو فرشته فرمايد : من دعاى او را مستجاب كردم اما حاجتش را نگه داريد ؛ زيرا دوست دارم صداى او را بشنوم . و شود كه بنده دعا كند و خداوند تبارك و تعالى فرمايد : زود خواسته اش را برآوريد كه من خوش ندارم صداى او را بشنوم .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : از زمانى كه خداوند عزّ و جلّ [در پاسخ به خواسته موسى و هارون براى هلاك فرعون] فرمود : «هر آينه دعاى شما اجابت شد» تا زمانى كه فرعون نابود شد، چهل سال طول كشيد .
نمایش منبع
بحار الأنوار ـ به نقل از اسحاق بن عمّار ـ : به امام صادق عليه السلام عرض كردم : آيا مى شود دعاى كسى مستجاب شود و برآورده شدن آن به تأخير افتد؟ فرمود : آرى ، بيست سال [ممكن است به تأخير افتد] .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

بِـرُّوا آباءَكُمْ يَبِـرُّكُمْ أَبْنـاؤُكُمْ؛

به پدران خود خوبى كنيد، تا پسرانتان هم به شما خوبى كنند.

غررالحكم: ج3، ص267

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469