کتابخانه احادیث شیعه

ثمره مدارا كردن

امام على عليه السلام : با مردم مدارا كن، تا از برادرى آنان بهره مند شوى و با روى خوش با آنان برخورد كن، تا كينه هايشان بميرد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با مردم مدارا كن ، تا از گزندهايشان ايمن شوى و از نيرنگهايشان سالم مانى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سلامت دين و دنيا ، در مدارا كردن با مردم است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه با دشمنان خود مدارا كند ، از جنگجو در امان ماند .
نمایش منبع
الخصال به نقل از حذيفة بن منصور : شنيدم امام صادق عليه السلام فرمود : گروهى از قريش با مردم كمتر راه مدارا پيش گرفتند و از اين رو از قريش رانده شدند ، حال آن كه به خدا سوگند، از نظر نژاد مشكلى نداشتند اما گروهى از غير قريش با مردم، نيكو مدارا كردند و در نتيجه به خاندان بلند پايه پيوستند
سپس فرمود : كسى كه دست [آزارِ ]خود را از مردم باز دارد ، تنها يك دست از آنها بازداشته است، ولى مردم دستهاى بسيارى را از او باز مى دارند .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛

بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469