عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

3 . خوش رفتارى با مردم

امام على عليه السلام :هر كس بر مسند سياست نشيند ، بايد بر رنج سياست صبر كند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آن كه رفتار نيكش فراون شود ، مردم بر برترى اش اتّفاق كنند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :رفتار نيكو ، نشان زيبايى قدرت و پناهگاه زمام دارى است .

پرینت احادیث
کلید واژه : خوش رفتاری


 

امام علی عليه ‏السلام

فـَبـَعـَثَ اللّهُ مـُحـَمَّداً (ص) بـِالْحـَقِّ لِيـُخـرِجَ عـِبـادَهُ مِنْ عِبادَةِ الاَْوْثانِ إلى عِبادَتِهِ وَ مِنْ طاعَةِ الشَّيْطانِ اِلى طاعَتِهِ
خداوند، محمد(ص) را به حق برانگيخت تا بندگانش را از پرستش بتان به عبادت او درآورد و از پيروى شيطان به فرمان بردارى او سوق دهد

نهج البلاغه : خ 147، ص 446

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3362