عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

3 . خوش رفتارى با مردم

امام على عليه السلام :هر كس بر مسند سياست نشيند ، بايد بر رنج سياست صبر كند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آن كه رفتار نيكش فراون شود ، مردم بر برترى اش اتّفاق كنند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :رفتار نيكو ، نشان زيبايى قدرت و پناهگاه زمام دارى است .

پرینت احادیث
کلید واژه : خوش رفتاری


 

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه ‏و‏ آله :

اِنَّ فِى الرِّفْقِ الزّيادَةَ وَ الْبَرَكَةَ وَ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقُ يُحْرَمِ الْخَيْرَ؛
در مدارا، فزونى و بركت است، و هر كس از مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

كافى، ج 2، ص 119، ح 7

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3327