کتابخانه احادیث شیعه

برتر از خوبى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خوب تر از خوبى كسى است كه خوبى مى كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوبى كننده، بهتر از خودِ خوبى است و بدى كننده، بدتر از خودِ بدى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تا مى توانيد خوبى كنيد ؛ زيرا بهتر از خودِ خوبى، انجام دهنده آن است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چيزى بهتر از خوبى وجود ندارد ، مگر پاداش آن .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بهتر از راستگويى راست گوست، و بهتر از خوبى كسى است كه خوبى مى كند.
نمایش منبع
امام هادى عليه السلام : از خوبى بهتر، كسى است كه خوبى مى كند و از زيبايى زيباتر، كسى است كه زيبا مى گويد، و از علم برتر كسى است كه دارنده آن است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی عليه ‏السلام : :

الإعجابُ يَمنَعُ الازدِيادَ؛

خودپسندى و غرور، مانع پيشرفت و كمال است.

نهج البلاغه : حکمت 167

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3459