کتابخانه احادیث شیعه

معناى خوبى در موارد مختلف

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهترين ياران ، يارانِ چهار نفرى هستند و بهترين گروهان ، گروهانِ چهارصد نفرى و بهترين لشكر ، لشكرِ چهار هزار نفرى .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهترين آيين ها ، آيين ابراهيم عليه السلام است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهترين سنّتها، سنّت محمّد است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهترين ره توشه ، تقوى است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهترين دانش آن است كه سودمند باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهترين كارها آن است كه مفيد باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهترين رهنمود (روش) آن است كه پيروى شود .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهترين بى نيازى و توانگرى، بى نيازى نفس است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهترين چيزى كه در دل افكنده شده، يقين است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهترين دستها ، دستهاى انفاقگر است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين برادر تو كسى است كه به تو كمك مالى كند و بهتر از او آن است كه تو را از [رو زدن به] ديگران بى نياز گرداند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين دارايى تو آن است كه براى رفع نيازت به مدد تو آيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين كسى كه [بايد] در برابرش صبر و تحمّل داشته باشى ، كسى است كه تو را از او گريزى نيست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين سرزمين آن است كه تو را تحمّل كند .حديث
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : بهترين سرآغاز كارها، راستى است و بهترين سرانجام آنها، وفادارى .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام : :

يَعيشُ النّاسُ بِاِحْسانِهِمْ اَكْثَرَ مِمّا يَعيشونَ بِاَعْمارِهِمْ وَ يَموتون بِذُنوبِهِمْ اَكْثَرَ مِمّا يَموتونَ بِآجالِهِمْ؛

مردم، بيشتر از آن‏كه با عمر خود زندگى كنند، با احسان و نيكوكارى خود زندگى مى‏ كنند و بيشتر از آن‏كه با اجل خود بميرند، بر اثر گناهان خود مى‏ ميرند.

دعوات الراوندى: ص 291، ح 33

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3459