کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

هرگاه خداوند خوبى مردمىرا بخواهد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر گاه خداوند خوبى مردمى را بخواهد، شمارِ دين شناسان آنان را زياد گرداند، و نادانانشان را كم كند . پس چون فقيه سخنى بگويد، براى سخن خود يارانى بيابد و چون نادان سخنى بگويد شكست خورد و هر گاه خداوند بدى مردمى را بخواهد، نادانان آنان را زياد كند و فقيهانشان را كم گرداند و چون نادان سخن بگويد براى گفته هاى خود يارانى بيابد و چون فقيه سخن بگويد مقهور شود .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند تبارك و تعالى هرگاه ماندگارى يا رُشد مردمى را بخواهد، صرفه جويى و پاكدامنى روزيشان كند و هرگاه نابودى آنها را بخواهد، دَرِ خيانت كارى از طرف خودشان يا از طرف ديگران به آنان را به رويشان بگشايد «تا از آنچه يافته بودند شادمان گشتند، پس به ناگاه آنان را فرو گرفتيم و همگان نوميد گرديدند».
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : هرگاه خداوند خوبى مردمى را بخواهد، به آنان گوش شنوا دهد. و اگر كسى گوشِ باطنىِ شنوا نداشته باشد ، اگر هم خدا سخن حقّ را به گوش [ظاهرى] او برساند، توجّهى نمى كند ، چنان كه گويى آن را نشنيده است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام : :

يَعيشُ النّاسُ بِاِحْسانِهِمْ اَكْثَرَ مِمّا يَعيشونَ بِاَعْمارِهِمْ وَ يَموتون بِذُنوبِهِمْ اَكْثَرَ مِمّا يَموتونَ بِآجالِهِمْ؛

مردم، بيشتر از آن‏كه با عمر خود زندگى كنند، با احسان و نيكوكارى خود زندگى مى‏ كنند و بيشتر از آن‏كه با اجل خود بميرند، بر اثر گناهان خود مى‏ ميرند.

دعوات الراوندى: ص 291، ح 33

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3459