کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

نهى از خيانت كردن، حتّىبه خيانتكار

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به كسى كه به تو خيانت كرده است خيانت نكن كه تو نيز چون او خواهى بود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به آن كه تو را امين شمرده است خيانت مكن ، هرچند او به تو خيانت ورزد و دشمنت را بد نام مكن هرچند او تو را بد نام كرده باشد .
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از سليمان بن خالد ـ : از امام صادق عليه السلام پرسيدم : من به مردى مالى سپردم و او انكار كرد و سوگند خورد كه چيزى به او نداده ام . سپس مالى از او به دست من افتاد ؛ آيا مى توانم آن را به جاى مالى كه از من گرفت و انكارش كرد و سوگند خورد، بردارم؟ حضرت فرمود : اگر او خيانت كرد تو خيانت مكن و كارى را كه بر او خرده مى گيرى، خودت مرتكب نشو .
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از معاوية بن عمار ـ : به امام صادق عليه السلام عرض كردم : من به كسى پولى مى سپارم و او انكار مى كند كه به وى چيزى سپرده ام ، بعد از مدتى او مالى به من مى سپارد . آيا مى توانم آن را به جاى پولى كه نزد او دارم [و به من نمى دهد ]بردارم ؟ فرمود : نه ، اين خيانت است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر عليه ‏السلام : :

إنَّ اللّه‏َ يُبغِضُ الفاحِشَ المُتَفَحِّشَ؛

خداوند، دشنامگوى بدزبان را دشمن مى ‏دارد.

گزیده تحف العقول، ح157

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461