کتابخانه احادیث شیعه

نقش خدا ترسى در ايمنى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه با عملى زشت يا خواهشى نفسانى رو به رو شود و از ترس خداوند عزّ و جلّ از آن دورى كند، خداوند آتش را بر او حرام گرداند و از آن ترس و وحشت بزرگ (روز قيامت) در امانش دارد و آنچه را در كتاب خود در آيه «و براى آن كه از مقام پروردگارش بترسد دو بهشت است» به او وعده داده است، برايش عملى سازد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداى تبارك و تعالى فرمود: به عزّت و جلالم سوگند كه براى بنده ام دو ترس و دو امنيت فراهم نمى آورم : اگر در دنيا خود را از من ايمن بداند در روز رستاخيز او را هراسان كنم و اگر در دنيا از من بترسد در روز قيامت او را ايمن گردانم .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ترس، [مايه]امنيت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آن كه ترسيد، در امان مانْد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ميوه ترس ، امنيت است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بترس، تا ايمن بمانى ، و خود را در امان مدان، كه گرفتار ترس مى شوى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از پروردگارت بترس و به رحمت او اميدوار باش، تا تو را از آنچه مى ترسى، ايمن دارد و به آنچه اميد دارى ، برساند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند را نسزد كه چون راه رسيدن به امنيت را بيابد ، باز هم ترس پيشه كند .
نمایش منبع
امام حسين عليه السلام ـ در پاسخ به اين گفته كه : چقدر از پروردگارت ترسانى؟! ـ فرمود : در روز رستاخيز ايمن نيست مگر آن كس كه در دنيا از خداوند ترسان باشد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بيچاره آدميزاد ! اگر همچنان كه از نادارى مى ترسد ، از دوزخ مى ترسيد، از هر دوى آنها در امان مى ماند، و اگر همچنان كه در آشكار از مردم مى ترسد، در نهان نيز از خدا مى ترسيد، در هر دو سراى سعادتمند مى شد .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : خداوند ··· ترسندگان را نه به اندازه خوف و ترس آنان ، بلكه به اندازه كرم و بخشندگى خود [از عذاب ]ايمن مى گرداند .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام : :

يَعيشُ النّاسُ بِاِحْسانِهِمْ اَكْثَرَ مِمّا يَعيشونَ بِاَعْمارِهِمْ وَ يَموتون بِذُنوبِهِمْ اَكْثَرَ مِمّا يَموتونَ بِآجالِهِمْ؛

مردم، بيشتر از آن‏كه با عمر خود زندگى كنند، با احسان و نيكوكارى خود زندگى مى‏ كنند و بيشتر از آن‏كه با اجل خود بميرند، بر اثر گناهان خود مى‏ ميرند.

دعوات الراوندى: ص 291، ح 33

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3459