کتابخانه احادیث شیعه

فضيلت گمنامى و آثار آن

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند نيكوكاران بى نام و نشانِ خدا ترس را دوست دارد ؛ كسانى كه هرگاه غايب باشند كسى جويايشان نمى شود، و وقتى حضور دارند، كسى از آنان دعوت نمى كند و شناخته شده نيستند . دلهايشان چراغ هدايت است ، [و ]از هر تاريكى و ظلمتى خارج مى گردند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : محبوبترين بندگان نزد خداوند متعال پرهيزگاران گمنامند ؛ همانان كه هرگاه غايب باشند كسى جويايشان نمى شود و وقتى حضور دارند نا شناخته اند . آنان پيشوايان هدايتند و چراغهاى دانش .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ بنده اى به فرمانروايى نزديك نشد، مگر آن كه از خداوند متعال دور گشت، و ثروتش فراوان نشد، مگر آن كه حسابش سخت گشت، و مريدانش زياد نشدند، مگر آن كه شيطانهايش افزون گشتند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هان ! بهترين بندگان خدا كسى است كه با تقوى و پاك و گمنام باشد و بدترين بندگان خدا كسى است كه انگشت نما باشد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بنده تا زمانى كه جايگاهش دانسته نباشد، در خير و خوشى به سر مى برد ، اما همين كه جايگاهش شناخته شد، فتنه اى به سراغش آيد كه بر آن پايدارى نتواند ، مگر آن كس كه خداوند پايدارش بدارد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بسا يك لا قباىِ ژنده پوشى كه كسى به او اعتنا نمى كند، اما اگر خدا را سوگند دهد، خداوند سوگندش را بپذيرد [و دعا يا نفرينش را مستجاب كند] .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ساده پوش باش و خود را شهره مكن و خود را پنهان دار، تا ياد تو نكنند و زبانزد نشوى، و راز دار باش و خاموش تا سالم و در امان بمانى ـ سپس با دست خود به سينه اش اشاره كرد و ادامه داد ـ تا نيكان را شادمان كنى و نابكاران را ـ با دستش به عامّه (مخالفان) اشاره فرمود ـ به خشم آورى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ساده پوش باش تا شهره نشوى و خودت را عَلَم نكن تا مشهور و شناخته شوى. سكوت و خاموشى گزين تا سالم مانى ، نيكان را شاد سازى و نابكاران را به خشم آورى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ به كميل بن زياد ـ فرمود : آرام باش، و خود را شهره مساز ، خويش را پنهان دار تا ياد تو نكنند ، علم بياموز تا دانا شوى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در توصيف آخر الزمان ـ فرمود : زمانى مى رسد كه هيچ كس در آن زمان نجات نمى يابد، مگر مؤمن حق پرستِ بى نام و نشان كه اگر حضور داشته باشد، كسى او را نمى شناسد و اگر غايب باشد، كسى به جستجويش نمى آيد. اين افراد چراغهاى هدايتند و نشانه هاى روشن براى شب روان .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : براستى كه آسايش در گمنامى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دانسته هاى بسيار مايه رنج و محنت است و آميزش زياد با مردم موجب فتنه .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : اگر توانستيد ناشناخته بمانيد، چنين كنيد ؛ وقتى نزد خدا ستوده باشى نگران نباش كه مردم ستايشت نكنند و نگران نباش كه در نظرشان نكوهيده اى .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هركه خواهد نامش بلند شود، بايد گمنامى پيشه كند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : سـلامت چنـدان كمياب است كه راه جستن آن پوشيده و ناپيداست و اگر سلامت در چيزى باشد، تقريباً در گمنامى است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی عليه ‏السلام : :

الإعجابُ يَمنَعُ الازدِيادَ؛

خودپسندى و غرور، مانع پيشرفت و كمال است.

نهج البلاغه : حکمت 167

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3459